Zensus Τα σημαντικότερα σημεία με μια ματιά

Πληροφορίες για την απογραφή 2022

Η απογραφή – γνωστή και ως απογραφή πληθυσμού – καταγράφει πόσοι άνθρωποι ζουν και πώς κατοικούν και εργάζονται μια συγκεκριμένη ημέρα στη Γερμανία. Λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, η απογραφή που ήταν προγραμματισμένη για το 2021 μεταφέρθηκε ένα έτος μετά.

Εδώ θα βρείτε τις σημαντικότερες πληροφορίες για την απογραφή 2022.

Τι είναι η απογραφή 2022;

Η απογραφή παρέχει αξιόπιστους αριθμούς πληθυσμού για τους δήμους, τα ομόσπονδα κρατίδια και τη Γερμανία συνολικά. Καταγράφει επίσης δημογραφικά στοιχεία, όπως για παράδειγμα την ηλικία, το φύλο ή την υπηκοότητα, στοιχεία για την απασχόληση, την εκπαίδευση, το μέγεθος των νοικοκυριών καθώς και για την κατάσταση διαμονής και των χώρων κατοικίας στη Γερμανία.

Τα αποτελέσματα της απογραφής χρησιμεύουν ως βάση για αποφάσεις και σχεδιασμούς στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποχρεώνει τα κράτη-μέλη της να διενεργούν μια απογραφή κάθε δέκα χρόνια. Στη Γερμανία, ο νόμος περί απογραφής αποτελεί το νομικό πλαίσιο για τη διενέργεια της απογραφής 2022.

Επικοινώνησαν μαζί μου – τι πρέπει να κάνω;

Για όλες τις συνεντεύξεις της απογραφής η παροχή πληροφοριών είναι υποχρεωτική από τη νομοθεσία.

Εάν έχετε επιλεγεί για συνέντευξη απογραφής, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μετά τις 15 Μαΐου 2022. Αυτό μπορεί να συμβεί με δύο τρόπους: Μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας προσωπικά μία ή ένας απογραφέας για μια σύντομη συνέντευξη ή θα λάβετε μια επιστολή με στοιχεία πρόσβασης για το online ερωτηματολόγιο. Για την προσωπική συνέντευξη, οι απογραφείς τηρούν συγκεκριμένους κανόνες υγιεινής.
Εάν έχετε επιλεγεί για την παροχή πληροφοριών σε περισσότερες από μία συνεντεύξεις απογραφής, ενδέχεται να επικοινωνήσουν μαζί σας προσωπικά και μέσω ταχυδρομείου.

Με τα στοιχεία online πρόσβασης μπορείτε να συμμετάσχετε απευθείας σε αυτόν τον ιστότοπο στη συνέντευξη για την απογραφή. Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο σε διάφορες γλώσσες.

Πώς λειτουργεί η απογραφή 2022;

Στην απογραφή 2022 χρησιμοποιείται – όπως ήδη στην απογραφή 2011 – μια μέθοδος σχεδιασμένη από τις στατιστικές υπηρεσίες της ομοσπονδίας και των κρατιδίων, η οποία ονομάζεται απογραφή βασισμένη στα μητρώα.

Για τον σκοπό αυτόν χρησιμοποιούνται πρωτίστως ήδη υπάρχοντα δεδομένα από μητρώα της διοίκησης. Για ορισμένα σημεία ωστόσο, τα δεδομένα από τη διοίκηση είναι πολύ ανακριβή ή δεν υπάρχουν. Για αυτόν τον λόγο ερωτάται, επιπρόσθετα, απευθείας ένα μικρό τμήμα του πληθυσμού.

Ποιες συνεντεύξεις υπάρχουν;

a) Συνέντευξη σε νοικοκυριά και συνέντευξη σε εστίες

  • Σε μια προσωπική συνέντευξη τίθενται γενικές ερωτήσεις για το άτομο και το νοικοκυριό (για παράδειγμα μέγεθος νοικοκυριού, όνομα, φύλο, οικογενειακή κατάσταση, υπηκοότητα).
  • Οι κάτοικοι τυχαία επιλεγμένων νοικοκυριών (περίπου το 10 % όλων των νοικοκυριών στη Γερμανία) καθώς και όλοι οι κάτοικοι σε εστίες υποχρεούνται από τον νόμο να συμμετάσχουν στη συνέντευξη. Εστίες είναι για παράδειγμα οι φοιτητικές εστίες ή οι εργατικές εστίες.
  • Σε ένα online ερωτηματολόγιο οι ερωτώμενοι παρέχουν επιπρόσθετα πληροφορίες για την κατάσταση διαμονής, τη σχολική και επαγγελματική εκπαίδευση ή την απασχόληση.
  • Με μια επαναληπτική συνέντευξη ελέγχεται η ποιότητα των συνεντεύξεων σε έναν μικρό αριθμό νοικοκυριών και εστιών.

b) Συνέντευξη σε κέντρα φιλοξενίας

  • Στα κέντρα φιλοξενίας ανήκουν για παράδειγμα τα γηροκομεία και οι οίκοι ευγηρίας, τα ψυχιατρικά ιδρύματα, τα σωφρονιστικά καταστήματα ή τα κέντρα φιλοξενίας προσφύγων. Οι διευθύνσεις των ιδρυμάτων αποστέλλουν, ως εκπρόσωποι, σε ένα online ερωτηματολόγιο πληροφορίες π.χ. για τον αριθμό και τα ονόματα των τροφίμων.

c) Απογραφή κτιρίων και κατοικιών

  • Όλα τα πρόσωπα που είναι ιδιοκτήτες σπιτιών ή διαμερισμάτων ή οι διαχειριστές τους απαντούν με ένα online ερωτηματολόγιο σε ερωτήσεις για τα ακίνητά τους, για παράδειγμα για το έτος κατασκευής, το μέγεθος, τον τρόπο θέρμανσης  και το ενοίκιο. Σε ενοικιαζόμενα ακίνητα, καταγράφονται τα ονόματα μέχρι και δύο ενοικιαστών, για να είναι δυνατή η αντιστοίχιση των πληροφοριών διαμονής και των νοικοκυριών.

Πώς προστατεύουμε τα δεδομένα σας;

Η ασφάλεια των δεδομένων σας είναι για εμάς η απόλυτη προτεραιότητα!

Για αυτόν τον λόγο

  • όλες οι αρμόδιες και όλοι οι αρμόδιοι για την απογραφή συνεργάτες καθώς και οι απογραφείς υπόκεινται στη νομική και στατιστική υποχρέωση εχεμύθειας.
  • η online μεταφορά δεδομένων πραγματοποιείται με κρυπτογράφηση.
  • δεν γνωστοποιούμε τα καταγεγραμμένα επιμέρους δεδομένα σε τρίτους, ούτε σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες εκτός της στατιστικής υπηρεσίας.
  • τα ονόματα και τα στοιχεία διευθύνσεων διαχωρίζονται το νωρίτερο δυνατό από τα υπόλοιπα στοιχεία σας και διαγράφονται, έτσι ώστε να μην είναι δυνατή καμία εξαγωγή συμπερασμάτων για το πρόσωπό σας.

Ποιος διενεργεί την απογραφή;

Οι στατιστικές υπηρεσίες της ομοσπονδίας και των κρατιδίων προετοιμάζουν τις συνεντεύξεις, συντονίζουν τη διεξαγωγή και εξασφαλίζουν την τήρηση των προτύπων ποιότητας.

Αρμόδιες για τις επιτόπιες συνεντεύξεις νοικοκυριών είναι οι δημοτικές υπηρεσίες καταγραφής, καθώς και οι απογραφείς ως εντεταλμένα πρόσωπα καταγραφής.

Περισσότερες πληροφορίες…

… υπάρχουν σε αυτόν τον ιστότοπο στη γερμανική και στην αγγλική γλώσσα. Μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας μπορείτε να κάνετε μια ερώτηση στη γερμανική ή στην αγγλική γλώσσα.