Zensus مرور اجمالی بر مهمترین موارد

 اطلاعات سرشماری سال 2022

 سرشماری تعیین می‌کند که چه تعدادی از مردم  در یک روز خاص در آلمان زندگی می‌کنند و سکونت و کار آنها چگونه است.

به دلیل همه گیری کرونا، سرشماری برنامه ریزی شده برای سال 2021 یک سال به تعویق افتاد.

 در اینجا مهمترین اطلاعات مربوط به سرشماری سال 2022 را خواهید یافت.

سرشماری 2022 چیست؟

 این سرشماری آمار قابل اعتماد جمعیت را به شهرداری‌ها، ایالت‌های فدرال و کل آلمان ارائه می‌دهد. همچنین اطلاعات مربوط به جمعیت‌شناسی مانند سن، جنسیت یا تابعیت، اشتغال، تحصیل، اندازه خانوار و وضعیت مسکن در آلمان را جمع‌آوری می‌کند.

 نتایج سرشماری مبنای تصمیم گیری و برنامه ریزی در سیاست، تجارت و جامعه است.

 اتحادیه اروپا کشورهای عضو خود را ملزم می‌کند که هر ده سال یک سرشماری انجام دهند. در آلمان، قانون سرشماری چارچوب قانونی را برای سرشماری 2022 تشکیل می‌دهد.

 با من تماس گرفته‌اند - باید چه کار کنم؟

 در همه نظرسنجی‌ها یک تعهد قانونی برای ارایه اطلاعات وجود دارد.

اگر برای سرشماری انتخاب شده‌اید، پس از 15 مه 2022با شما تماس خواهیم گرفت. این می‌تواند به دو طریق انجام گیرد: برای انجام یک نظرسنجی کوتاه ممکن است یک مصاحبه کننده شخصا با شما تماس بگیرد یا نامه ای با داده‌های دسترسی به پرسشنامه آنلاین دریافت خواهید کرد. مصاحبه کنندگان در محل انجام پرسش نامه شخصی از یک برنامه برای حفظ بهداشت پیروی می‌کنند.

اگر برای ارائه اطلاعات در بیش از یک نظرسنجی سرشماری انتخاب شده‌اید، ممکن است شخصاً و از طریق پست با شما تماس گرفته شود.

 با استفاده از داده‌های دسترسی آنلاین، می توانید مستقیماً در این وب سایت در نظرسنجی سرشماری شرکت کنید. این پرسشنامه به زبان‌های مختلف موجود است.

 سرشماری سال 2022 چگونه انجام می‌شود؟

 در سرشماری سال 2022 - مانند سرشماری سال 2011 - از روشی که توسط دفاتر آماری دولت‌های فدرال و ایالتی توسعه یافته است استفاده می‌شود که به سرشماری مبتنی بر ثبت معروف است.

 برای این منظور در درجه اول از داده‌های موجود از ثبت‌های اداری استفاده می‌شود. با این حال، در برخی نقاط، داده‌های اداری بسیار مبهم است یا در دسترس نیست. به این دلیل، با بخش کوچکی از جمعیت نیز مستقیماً مصاحبه می‌کنند.

 چه همه‌پرسی‌هایی وجود دارد؟

الف)  بررسی خانوارها و اقامتگاه‌ها

 - سوالات عمومی در مورد شخص و خانوار (به عنوان مثال اندازه خانوار، نام، جنسیت، وضعیت تاهل، ملیت) در یک مصاحبه شخصی مطرح می‌شود.

 - ساکنان خانوارهای تصادفا انتخاب شده (حدود 10 درصد از کل خانوارهای آلمان) و همه ساکنان اقامتگاه‌ها از نظر قانونی موظف به شرکت در نظرسنجی هستند. اقامتگاه‌ها به عنوان مثال، خوابگاه‌های دانشجویی یا کارگری هستند.

 - در یک پرسشنامه آنلاین، پاسخ دهندگان همچنین اطلاعاتی در مورد وضعیت مسکن، تحصیل و آموزش یا اشتغال ارائه می‌دهند.

 - از یک نظرسنجی مکرر برای بررسی کیفیت نظرسنجی‌ها در چند خانوار و خوابگاه استفاده می‌شود. 

ب) نظرسنجی در محل اسکان عمومی

 به عنوان مثال، محل اسکان عمومی شامل خانه‌های پرستاری و سالمندان، مراکز روانپزشکی، اصلاح و تربیتی یا اقامتگاه مشترک برای پناهندگان است. مدیران مراکز به نمایندگی، اطلاعاتی در مورد به عنوان مثال تعداد و نام ساکنان را در یک پرسشنامه آنلاین ارائه می‌دهند. 

ج)  شمارش ساختمان‌ها و آپارتمان‌ها

 در یک پرسشنامه آنلاین، همه افرادی که صاحب خانه یا آپارتمان هستند یا مدیران آنها به سوالات مربوط به اموال خود، به عنوان مثال در مورد سال ساخت، اندازه، نوع گرمایش و میزان اجاره پاسخ می‌دهند. در مورد آپارتمان‌های اجاره‌ای، اسامی حداکثر دو مستاجر جمع آوری می‌شود تا بتوانند جزئیات آپارتمان و خانه‌ها را به هم پیوند دهند.

 ما از داده‌های شما چگونه محافظت می‌کنیم؟

 امنیت داده‌های شما اولویت اصلی ما است!

 به این دلیل

 - کلیه کارکنان مسئول سرشماری و همچنین مصاحبه کنندگان موظف به رعایت محرمانگی قانونی و آماری هستند.

 - انتقال داده آنلاین بصورت رمزگذاری شده صورت می‌گیرد.

 - ما داده‌های فردی جمع آوری شده را به اشخاص ثالث و حتی خارج از آمار به مقامات دیگر منتقل نمی‌کنیم.

 نام و آدرس شما در اولین زمان ممکن از سایر اطلاعات شما جدا شده و حذف می‌شود تا نتیجه‌ای در مورد شخص شما گرفته نشود.

 چه کسی سرشماری را انجام می‌دهد؟

 دفاتر آماری دولت‌های فدرال و ایالتی نظرسنجی‌ها را آماده، اجرا را هماهنگ نموده و از رعایت استانداردهای کیفیت اطمینان حاصل می‌کنند.

 مراکز نظرسنجی شهرداری و مصاحبه کنندگان مسئول نظرسنجی‌های محل سکونت خانوارها هستند که به اصطلاح افسران نظرسنجی نامیده می‌شوند.

 اطلاعات بیشتر...

 ... در این وبسایت به زبان آلمانی و انگلیسی موجود است. شما می‌توانید از فرم تماس ما برای ارسال درخواست به زبان آلمانی یا انگلیسی استفاده کنید.