Zensus Pregled najvažnijih informacija

Informacije o Popisu stanovništva 2022. (Zensus 2022)

Cenzus – poznat i kao popis stanovništva – utvrđuje koliko ljudi živi u Njemačkoj na određeni dan, kako žive i rade. Zbog pandemije korone popis stanovništva planiran za 2021. odgođen je za godinu dana.

Ovdje ćete dobiti najvažnije informacije o Popisu stanovništva 2022.

Što je Popis stanovništva 2022.?

Popis stanovništva (Cenzus) daje pouzdane podatke o broju stanovnika za općine, savezne zemlje i Njemačku u cjelini. Njime se utvrđuju i demografski podatci, kao na primjer dob, spol ili državljanstvo, zaposlenost, obrazovanje, veličina kućanstva te stambena situacija i situacija sa stambenim prostorom u Njemačkoj.

Rezultati popisa stanovništva služe kao osnova za donošenje odluka i planiranje u politici, gospodarstvu i društvu.

Europska unija obvezuje svoje države članice da provode popis stanovništva svakih deset godina. U Njemačkoj Zakon o popisu stanovništva čini pravni okvir za provođenje popisa stanovništva 2022.

Kako funkcionira Popis stanovništva 2022.?

Kao i kod Popisa stanovništva 2011., kod Popisa 2022. primjenjuje se postupak koji su razvili savezni i državni statistički uredi, a koji je poznat kao popis stanovništva na temelju registra.

 U tu se svrhu prvenstveno upotrebljavaju postojeći podatci iz administrativnih registara. No, na nekim su mjestima administrativni podatci previše neprecizni ili ne postoje. Stoga se mali dio stanovništva dodatno izravno popisuje.

Koje popisne jedinice postoje?

 a)  Popisivanje kućanstava i popisivanje stambenih domova

  •  Putem osobnog intervjua postavljaju se općenita pitanja o osobi i kućanstvu (na primjer veličina kućanstva, ime, spol, bračno stanje, državljanstvo).
  • Članovi slučajno odabranih kućanstava (oko 10 % svih kućanstava u Njemačkoj) te svi stanari u stambenim domovima zakonski su obvezni sudjelovati u popisivanju. Stambeni domovi su na primjer studentski domovi ili radnički domovi.
  • Osim toga, u online popisnom upitniku osobe obuhvaćene Popisom daju informacije o stambenoj situaciji, školovanju i obrazovanju ili zaposlenju.
  • Kontrolnim popisom provjerava se kvaliteta podataka prikupljenih popisom u nekoliko kućanstava i stambenih domova.

 b) Popisivanje u kolektivnim stambenim prostorima

  • Kolektivni stambeni prostori obuhvaćaju, na primjer, domove za starije i nemoćne osobe, psihijatrijske ustanove, kazneno-popravne ustanove ili zajednički smještaj za izbjeglice. Voditelji ustanova daju podatke umjesto stanara, na primjer broj i imena stanara, u online popisnom upitniku.

c) Popisivanje zgrada i stanova

  • U online popisnom upitniku sve osobe koje posjeduju kuće ili stanove ili njihovi upravitelji odgovaraju na pitanja o svojim nekretninama, na primjer o godini izgradnje, veličini, vrsti grijanja i najmu. U slučaju iznajmljenih stanova prikupljaju se imena najviše dva stanara kako bi se mogli povezati podatci o stanu i kućanstva.

Kako ćemo zaštititi vaše podatke?

Sigurnost vaših podataka naš je najveći prioritet!

Stoga

  • svi suradnici odgovorni za popis i popisivači podliježu zakonskoj obvezi čuvanja tajne i obvezi čuvanja statistički povjerljivih podataka
  • je online prijenos podataka šifriran
  • pojedinačne prikupljene podatke ne prosljeđujemo trećima, čak ni drugim tijelima vlasti, osim tijela nadležnih za statistiku
  • se podatci o imenu i adresi u najkraćem mogućem roku odvajaju od vaših drugih podataka i brišu kako se ne bi mogli donijeti zaključci o vašoj osobi.

 Tko provodi popis stanovništva?

Statistički uredi Savezne Republike Njemačke i njezinih država pripremaju popisne upitnike, koordiniraju provedbu i osiguravaju usklađenost sa standardima kvalitete.

Za popisivanje kućanstava na licu mjesta odgovorni su općinski popisni centri te popisivači kao takozvani povjerenici za prikupljanje podataka.

Dodatne informacije...

… postoje na ovoj internetskoj stranici na njemačkom i engleskom. Putem našeg obrasca za kontakt možete poslati upit na njemačkom ili engleskom.