Zensus Prezentarea generală a celor mai importante informaţii

Informaţii privind recensământul din 2022

Recensământul - cunoscut şi ca înregistrarea statistică a populaţiei - stabileşte, câte persoane trăiesc la o anumită dată în Germania, cum trăiesc şi lucrează. Din cauza pandemiei de coronavirus recensământul prevăzut pentru 2021 a fost amânat un an.

Aici găsiţi cele mai importante informaţii despre recensământul din 2022.

Ce este recensământul 2022?

Recensământul furnizează date de încredere despre numărul de locuitori din localităţi, landurile federale şi Germania. Colectează şi date demografice, ca de exemplu vârsta, sexul sau cetăţenia, activitatea lucrativă, formarea profesională, mărimea gospodăriei, precum şi date despre situaţia locuirii şi a spaţiilor locative din Germania.

Rezultatele recensământului servesc drept bază pentru decizii şi planificări politice, economice şi sociale.

Uniunea Europeană obligă statele membre să efectueze un recensământ la fiecare zece ani. În Germania legea privind recensământul constituie cadrul juridic pentru efectuarea recensământului 2022.

Cum funcţionează recensământul 2022?

La recensământul din 2022 este aplicat - ca şi la recensământul din 2011 deja  - un procedeu dezvoltat de birourile federale şi ale landurilor pentru statistică, denumit recensământ pe bază de registru.

 În acest scop sunt utilizate în primul rând date existente din registrele administrative. Pe alocuri însă datele din administraţie sunt prea inexacte sau nu sunt disponibile. De aceea o mică parte a populaţiei este chestionată direct în mod suplimentar.

 Ce sondaje există?

 

a) Sondaj la gospodării şi la căminele de locuit

  • Într-un interviu personal vor fi adresate întrebări generale despre persoană şi gospodărie (de exemplu mărimea gospodăriei, nume, sex, stare civilă, cetăţenie).
  • Locuitorii gospodăriilor alese la întâmplare (aproximativ 10% a tuturor gospodăriilor din Germania), precum şi toţi locuitorii căminelor de locuit au obligaţia legală de a participa la sondaj. Căminele de locuit sunt de exemplu cămine pentru studenţi sau muncitori.
  • Într-un chestionar online cei întrebaţi vor furniza suplimentar informaţii privind situaţia locativă, educaţie şi formare profesională sau muncă remunerată.
  • Printr-un sondaj repetat se va controla calitatea sondajelor în câteva gospodării şi cămine de locuit.

b) Sondaj la locuinţele colective

  • Locuinţe colective sunt de exemplu căminele de bătrâni şi căminele de îngrijire, instituţiile psihiatrice, închisorile sau locuinţele colective pentru refugiaţi. Conducerile instituţiilor vor transmite informaţiile ca reprezentanţi, de exemplu numărul şi numele locuitorilor, într-un chestionar online.

c) Recensământul clădirilor şi locuinţelor

  • În formularul online toate persoanele care deţin imobile şi locuinţe sau se ocupă de administrarea acestora vor răspunde la întrebări privind imobilul, de exemplu anul construcţiei, mărime, tipul încălzirii şi chirie. În cazul locuinţelor închiriate se colectează numele a până la doi chiriaşi, pentru a putea conecta datele privind locuinţele şi gospodăriile.

Cum protejăm datele dumneavoastră?

La noi siguranţa datelor dumneavoastră are prioritate maximă!

De aceea

  • toţi colaboratorii şi intervievatorii responsabili pentru recensământ sunt obligaţi prin lege la păstrarea confidenţialităţii şi a secretului statistic.
  • transmiterea online a datelor se realizează codificat.
  • nu transmitem terţilor datele individuale colectate, nici altor autorităţi în afara statisticii.
  • numele şi datele privind adresa sunt separate de alte date ale dumneavoastră şi şterse cât mai curând posibil, ca să nu fie posibilă tragerea unor concluzii cu privire la persoana dumneavoastră.

Cine realizează recensământul?

Birourile federale şi ale landurilor pentru statistică pregătesc sondajele, coordonează desfăşurarea şi asigură respectarea standardului de calitate.

Pentru sondajele la gospodării la faţa locului sunt responsabile birourile locale de colectare a datelor, precum şi intervievatorii în calitate de aşa-numiţi responsabili pentru colectarea datelor.

Alte informaţii...

... găsiţi pe pagina noastră web în limba germană şi engleză. Ne puteţi adresa întrebări prin formularul nostru de contact în limba germană sau engleză.