Zensus Genel bir bakışla en önemli konular

2022 nüfus sayımı (Zensus) ile ilgili bilgiler

Nüfus sayımı, belirli bir günde kaç kişinin Almanya'da yaşadığını, nasıl yaşadığını ve çalıştığını tespit eder. Corona pandemisi nedeniyle 2021 yılında yapılması planlanan nüfus sayımı bir yıl ertelendi.

Burada 2022 nüfus sayımı hakkında en önemli bilgileri bulabilirsiniz.

Nüfus sayımı 2022 nedir?

Nüfus sayımı, belediyeler, eyaletler ve Almanya’nın tamamı için güvenilir nüfus rakamları sağlar. Ayrıca yaş, cinsiyet veya vatandaşlık, istihdam, eğitim, hane halkı büyüklüğü ve Almanya'daki konut durumu gibi demografik bilgileri de tespit eder.

Nüfus sayımının sonuçları, siyasetin, iş dünyasının ve toplumdaki kararların ve planlamaların temelini oluşturur.

Avrupa Birliği, üye devletlerini her on yılda bir nüfus sayımı yapmakla yükümlü kılar. Almanya'da Nüfus Sayımı Yasası, 2022 nüfus sayımının yürütülmesi için yasal çerçeveyi oluşturur.

Benimle iletişime geçildi. Ne yapmalıyım?

 Nüfus sayımı anketlerine bilgi sağlamak yasal bir zorunluluktur.

Nüfus sayımı anketi için sizinle iletişime geçildiyse 15 Mayıs 2022’den sonra sizinle iletişime geçilecektir. Bu iki farklı yolla gerçekleşebilir: Yetkili bir kişi, kısa bir anket için sizinle şahsen iletişime geçecek veya çevrimiçi ankete erişim verilerini içeren bir mektup alacaksınız. Yüz yüze görüşme esnasında, yetkili kişiler hijyen konseptine uyar. Birden fazla nüfus sayımı anketi hakkında bilgi vermek üzere seçildiyseniz sizinle hem şahsen hem de posta yoluyla da iletişime geçilebilir.

Çevrimiçi erişim verileriyle, bu web sitesindeki nüfus sayımı anketine doğrudan katılabilirsiniz. Ankete farklı dillerde erişim mevcuttur.

2022 nüfus sayımı nasıl yapılıyor?

2022 nüfus sayımında, -2011 nüfus sayımında olduğu gibi- sicile dayalı nüfus sayımı olarak bilinen, federal ve eyalet istatistik daireleri tarafından geliştirilen bir prosedür kullanır.

Bu amaçla öncelikli olarak idari kayıtlardan elde edilen mevcut veriler kullanılır. Ancak bazı yerlerde, idareden gelen veriler kesin veya mevcut olmayabilir. Bu nedenle, nüfusun küçük bir bölümüyle de doğrudan görüşülmektedir.

Hangi anketler var?

 

a) Yurtlarda ve hanelerde yapılan anket

  • Kişisel görüşmede, kişi ve hane hakkında genel sorular (ör. hane büyüklüğü, soyad, cinsiyet, medeni durum, uyruk) sorulur.
  • Rastgele seçilen hanelerin sakinleri (Almanya'daki tüm hanelerin yaklaşık %10'u) ve yurtlardaki tüm sakinler yasal olarak ankete katılmakla yükümlüdür. Yurtlara örnek olarak öğrenci ve işçi yurtları verilebilir.
  • Çevrimiçi bir ankette, katılımcılar ayrıca barınma durumu, okul ve eğitim durumu veya istihdam hakkında da bilgi verir.
  • Birkaç hane ve yurtta anketlerin kalitesini kontrol etmek için anket tekrarı yapılır.

b) Ortak konaklama yerlerinde anket

  • Ortak konaklamalara örnek olarak, yaşlı ve bakım evleri, psikiyatri klinikleri, ıslah evleri veya mülteciler için ortak konaklama yerleri verilebilir. Bu gibi yerlerin yöneticileri, çevrimiçi bir ankette orada kalanların sayısı ve adları gibi temsili bilgileri tespit ederler.

c) Bina ve daire sayımı 

  • Çevrimiçi bir ankette, ev veya daire sahibi veya yöneticileri olan tüm kişiler, inşaat yılı, büyüklüğü, ısıtma sistemi ve kirası gibi gayrimenkulleriyle ilgili soruları yanıtlarlar. Kiralık dairelerde, daire bilgilerini ve haneleri bağlayabilmek için en fazla iki kiracının adı alınır.

Verilerinizi nasıl koruyoruz?

Verilerinizin güvenliği bizim en büyük önceliğimizdir!

Bundan dolayı,

  • nüfus sayımdan sorumlu tüm çalışanlar ve anketörler yasal ve istatistiksel gizliliğe tabidir.
  • çevrimiçi veri iletimi şifrelidir.
  • toplanan kişisel verileri üçüncü şahıslara, hatta istatistik alanı dışındaki diğer mercilere dahi aktarmayız.
  • isimler ve adres bilgileri, mümkün olan en kısa sürede diğer bilgilerinizden ayrılır ve şahsınız hakkında herhangi bir sonuca varılmaması için silinir.

Nüfus sayımını kim yapar?

Federal ve eyalet hükümetlerinin istatistik ofisleri anketleri hazırlar, uygulamayı koordine eder ve kalite standartlarına uygun olmasını sağlar.

Yerinde yapılan hane halkı anketlerinden, belediye anket merkezleri ve yetkili kişiler veya diğer adıyla anket görevlileri sorumludur.

Ek Bilgiler...

... web sitesinde Almanca ve İngilizce olarak mevcuttur. Almanca veya İngilizce bir soru göndermek için iletişim formumuzu kullanabilirsiniz.